Carles Mamano i Bauçà
Carles Mamano i Bauçà

Currículum arquitecte

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

-  Treballs diversos a la Unitat de Construccions Escolars dels Serveis Territorials a Barcelona. Elaboració de criteris per al Mapa Escolar i per a la Programació de Construccions Escolars. Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 1981-1983.

-  Distribució dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l’edifici del carrer Casp. 1983.

-  Col·laboració en el projecte de les Escoles Roselló Porcel i Salvat Papasseit a Santa Coloma de Gramenet. 1983. Xavier Valls Bauzà, arquitecte.1984.

-  Accèssit en el Concurs d’idees per a la Modernització i Equipament de l’Estació de França per “Via Morta”. En col·laboració amb X. Solà, J. Queralt i A. Llorens.1987-1988.

-  Projectes de modernització i equipament de les estacions de Montmeló i de Breda-Riells-Viabrea per encàrrec de RENFE. Amb Xavier Solà i Albert Llorens.1987-1988.

-  Aixecament de l’Estació del Nord i del Mercat del Peix, per a l’enginyeria INECO. Amb Xavier Solà i Albert Llorens.1988.

 

 

Anònima de Projectes, S.A. 1988-1992.

C/ Marc Aureli 3, 1r 1a. 08006 Barcelona. Tel 932018524.

Tasques de gerència i administració de l’empresa.

Com a cap de projectes realitza:

- Projecte de remodelació de l’estació de Calafell i els seus entorns. INECO-RENFE.

- Aixecaments de les estacions de Martorell, Cerdanyola del Vallès, Tortosa. INECO-RENFE.

- Projecte de comissaria de policia a l’estació de Cornellà. INECO-RENFE.

- Projecte d’un bloc de vuit habitatges i local comercial al casc antic de Camprodon. Arquitectura Urbana S.A.

- Projecte del parc “Can Guitet” a Montmeló. Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

- Projecte de remodelació de les andanes per a l’estació de Clot-Aragó. RENFE.

- Estudi d’orientació paisatgística de “les Deus” a Sant Quintí de Mediona. Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

- Disseny integral i direcció d’un stand metàl·lic de 150m2 a la fira Urbatec’90. TUBSA (Tecnologies Urbanes Barcelona S.A.)

- Projecte de nova central telefònica per a 10.000 línies a Sant Joan de Vilatorrada. Telefònica.

- Projecte d’ampliació de la central d’Esparreguera.Telefónica.

- Disseny integral i direcció d’un stand de 125m2 a la fira Urbatec’91. TUBSA (Tecnologies Urbanes Barcelona S.A.)

- Disseny de color per als cotxes de Chartren de RENFE sèrie 8000. Interior i exterior. Temoinsa.

- Projecte executiu de la segona fase de l’estació d’autobusos a l’estació del Nord. Tous i Fargas, Arquitectes.

- També participa en el projecte del Baixador de Viladecans per a RENFE, en el projecte executiu de remodelació de l’Estació del Nord pel COOB’92, així com en els projectes de remodelació de les estacions del funicular de Montjuïc. Realitza la imatge corporativa d’Anònima de Projectes SA i de l’empresa Arquitectura Urbana SA.

 

En Estudi Propi:

- Projecte d’un Col·legi Públic de 16EGB+4PRE a Montmeló (PFC).1992.

- Projecte i direcció d’obres de l’Escola d’Adults Pegaso a la segona planta del centre Josep Pallach a Sant Andreu. Districte de Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona. 1993.

- Projecte i direcció de l’obra de rehabilitació estructural d’un habitatge unifamiliar al c/Pedrell 91. Teresa Bauzà. 1994.

- Projecte i direcció de l’obra de remodelació integral de la masia Can Bell-Lloc a Ollers. Santiago Campillo Guajardo. 1995-1996.

- Detalls constructius i desenvolupament del projecte executiu de l’estació de ferrocarrils i d’alta velocitat a Bologna (Itàlia). Per a Taller d’Arquitectura (Ricardo Bofill) . 1997-1998.

 

Ajuntament de Barcelona. Serveis Tècnics. Funcionari interí IT 23904. 1999-2002.

Arquitecte encarregat de les llicències d’obres majors, expedients de ruïna i d’altres tasques relacionades amb el lloc de treball.

Al Districte de Ciutat Vella. Casa de la Misericòrdia C. Ramalleres 17 2n. 08001 Barcelona.1999.

Posteriorment al Districte de l’Eixample (Aragó 311. 08011 Barcelona). 2000-2002.

 

En Estudi Propi:

 

- Projecte i direcció de rehabilitació de la coberta de Can Valls i Can Gou al carrer del Pedró 6 i 8 de Santa Coloma de Gramenet. Edifici catalogat. 2001.

- Estudi de detall OP-2 d’ordenació de façanes i volumètrica que desenvolupa el PERI Santa Coloma Vella II de Santa Coloma de Gramenet. Col·laboració amb els arquitectes Joaquim Diez-Cascón i Xavier Vilaseca Giralt. 2002.              

- Projecte i direcció de rehabilitació de les façanes de Can Valls i Can Gou de Santa Coloma de Gramenet. 2003.

- Projecte i direcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Avellaner 9bis de la urbanització Can Solà del Racó a Matadepera. 2003-2009. Obra Seleccionada per a la Mostra d’Arquitectura del Vallès.

- Projecte i direcció de reforma i canvi d’ús d’edifici d’ofines per a escola bressol al carrer Musitu 13 de Barcelona. Col·laboració amb Albert Llorens. 2003.

- Diagnosi, projecte i direcció de rehabilitació estructural, mitgera, coberta i substitució de xarxes hídriques de l’edifici situat al carrer Martínez de la Rosa 16-18 de Barcelona. 2003.

- Projecte i direcció de rehabilitació de la planta segona de Can Valls al carrer del Pedró 6, 2n a Santa Coloma de Gramenet. 2004.

- Projecte i direcció de rehabilitació d’un habitatge situat al carrer Martínez de la rosa 16 2n 1a a Barcelona. 2004.        

- Projecte i direcció de rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar al carrer Martínez de la Rosa 20 de la a Barcelona. 2004.

- Projecte d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Can Serra al carrer del Pedró 8 de Santa Coloma de Gramenet. 2004.

- Projecte i direcció de rehabilitació estructural i canvi de la xarxa de clavegueram d’una casa al carrer La Bisbal 15C de Barcelona. 2005.

- Projecte bàsic de rehabilitació integral d’una casa al carrer Agudells 76b de Barcelona. 2005.

- Projecte i direcció de rehabilitació estructural i distribució de la planta entresol de l’edifici situat al carrer Mozart 5 de Barcelona. 2006.

- Projectes bàsic de canvi d’ús de dos locals per a la creació de dos nous habitatges a l’edifici situat al carrer Mozart 5 de Barcelona. 2006-2007.

- Projecte i direcció de coberta per a pista poliesportiva a Can Masuet - El Far. Ajuntament Dosrius. En col.laboració amb Jordi Queralt, Jaume Dalmau i Albert Llorens.  2006-2007.

- Projecte de rehabilitació d’un habitatge al carrer Moles 37 de Mataró. 2008.

- Projecte de reforma dels vestíbuls dels edificis del carrer Sícilia 105 i 180 de Barcelona. 2008.

- Projecte de reforma del vestíbul de l’edifici del carrer Aribau 139 de Barcelona. Edifici catalogat. 2009.

- Projecte i direcció de la rehabilitació integral d’un habitatge al carrer Félix Martí Alpera 8, 3º 4ª de Barcelona. 2009.

- Projecte i direcció de reparació estructural de l’edifici situat al carrer Agudell 76b de Barcelona. 2010.

- Projecte i direcció de rehabilitació d’un habitatge de porteria i reparació de coberta a l’edifici del carrer Villarroel 26 de Barcelona. 2010

- Avantprojecte de les botigues de Can Valls i Can Gou a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet. 2011.

 
   

- Projecte i direcció de canvi d’us d’uns locals per a crear un nou habitatge al carrer Agudells 74 de Barcelona. 2011.

- Projecte i direcció de reparació de les caixes de persianes del CEIP Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet. Projecte Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, direcció Infraestructures. En col·laboració amb Xavier Solà. 2012.

- Projecte i direcció de modernització i millora de l’edifici de la unitat Muntada de la Guardia Urbana al carrer Wellington- Pg. Circumval·lació. Edifici de l’exposició universal de 1888. Ajuntament de Barcelona. En col·laboració amb Xavier Solà. 2012.

- Projecte i direcció de la rehabilitació integral i ampliació del Parc de Bombers de Sant Andreu a l’Av. Rio de Janeiro 68 de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. En col·laboració amb Xavier Solà. 2013-2015.

- Projecte i direcció de la rehabilitació estructural, coberta, mitgera, xarxes hídriques, instal·lacions, vestíbul i part de façanes de l’edifici situat al carrer Martínez de la Rosa 24 de Barcelona. 2013-2015.

- Diagnosi estructural del Col.legi Ferran de Sagarra a Santa Coloma de Gramenet. En col·laboració amb Xavier Solà. 2014.

- Projecte de rehabilitació de coberta i lluernari del Col.legi Palmeres a Santa Coloma de Gramenet. En col·laboració amb Xavier Solà. 2014.

- Projecte i direcció d'obra d'una nova construcció d'un bar de planta baixa i soterrani a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet. 2017-2019.

- Reformsa d'una cuina al carrer Espronceda de Barcelona. 2018.

- Projecte de rehabilitació d'una antiga casa de cos de PB+1 al casc antic de Roses. 2019.

 

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Carles Mamano, artista i arquitecte